Ana sayfa Güncel “ RUHSATLI KAÇAK BİNA CENNETİ ; YILDIRIM” KÖŞE YAZISINA YILDIRIM BELEDİYESİNDE CEVAP

“ RUHSATLI KAÇAK BİNA CENNETİ ; YILDIRIM” KÖŞE YAZISINA YILDIRIM BELEDİYESİNDE CEVAP

Yıldırım Belediyesi’nde 18 Mart 2020 tarihli köşe yazım “ Ruhsatlı kaçak bina cenneti; Yıldırım” konu ile ilgili cevaben bir açıklama geldi.

Meslek sorumluluğum gereği gönderilen cevaben yazıyı okurlarımla paylaşıyorum,

Tabi bu arada yine araştırmalarıma devam ettim, söz konusu inşaatla ilgili bodrum artı  3 kat olarak bir açıklama gelse de binaya ilişkin ulaştığım krokide kat adeti 3 olarak görünüyor.

Bodurum artı 3 kat kot farkı gibi ibareler bulunmuyor.

Tarafıma gönderilen açıklamada kullanılan dilin konu anlatmaktan öte bir nevi tehdit ve şiddet dili olduğunu içerdiğini görüyorum..

18 Mart 2020 tarihli köşe yazınızda bahse konu olan Piremir Mahallesi 2. Seyhan Sokak No. 16 adresinde bulunan taşınmazın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve imar durumu çerçevesinde incelemeleri yapılarak, Belediyemiz tarafından  24.10.2019 tarih ve 693/02 sayılı Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Yapılan incelemede, taşınmaza mevzuata uygun olarak 1 bodrum + 3 normal kat olarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yapı Ruhsatı düzenlenmesinin ardından inşaatın ruhsat eki projelerine uygun olarak denetimi, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’na göre yapı denetim firmasına aittir. Yapı denetim firmalarının başvuruları doğrultusunda taşınmazların ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına istinaden idaremizce, Yapı Kullanma İzni düzenlenmektedir. Köşe yazınızda da görseli mevcut olan yapı 4 kattır. Kaçak katı olduğu, bunlara göz yumulduğu haberi mesnetsiz bir iddiadır.

Dolayısıyla;

“Yıldırım’ın Piremir Mahallesi sınırları içinde boş alana yapılan bir inşaat ise Yıldırım Belediyesi tarafından adeta görünmez bir kalkan ile muhafaza ediliyor. Ruhsatlı inşaatların ruhsata uygun olup olmadığını denetleyen Yıldırım Belediyesi’nin ilgili birimleri bunu görmezden geliyorlar.” iddialarınızın ve kullandığınız ifadelerin Basın Meslek İlkeleri arasında yer alan,

“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.”

Maddelerinin göz ardı edildiği, gazeteciliğin sorumluluklarının görmezden geldiği düşüncesi tarafımızda oluşmuş olup, kurumsal kimliğimize zarar veren, Belediye çalışanlarımızı töhmet altında bırakan ifadeleriniz ile ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz.