Ana sayfa Bursa OSB’LERE Mİ ÇÖKÜLÜYOR?!!!

OSB’LERE Mİ ÇÖKÜLÜYOR?!!!

Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili geriye dönük bir yasa gündeme getiriliyor.

OSB’lerin kurulum sürecinde oluşturulan müteşebbis heyeti yasası geriye getirilmek isteniyor.

Geriye dönük olan yasada, geçmişte oluşturulan OSB’lerin müteşebbis heyeti başkanını vali veya devletin atadığı bir bürokrat oluşturuyordu.

Çıkarılacak olan yasanın amacı ise şöyleymiş; Anadolu’da bulunan zayıf OSB’lerin alt ve üst yapılarının sağlıklı hale getirilmesi için, valilik kanalıyla desteklemekmiş!!!

Zaten devletin her anlamda yapılaşmanın olduğu her alanda altyapı, üstyapı hizmetleri vermek gibi bir zorunluluğu vardır.

Anadolu’da bulunan zayıf OSB’lerin sayısı 100-115 arasında, eğer kendi kaynaklarıyla OSB’lerini yönetemeyen bölgeler varsa kendi genel kurularında bir karar alarak, valilik yönetimi altına girebilirler.

Gelişmiş sanayi bölgelerinde her anlamda yönetsel olarak sıkıntı yaşamayan, kendi sorunlarını çözümleyen OSB’lerin valiliklerce yönetilmesine ihtiyaçları yok.

Böylesi bir gerekçe iş insanlarına mantıklı gelmediği gibi, niyetin bir nevi OSB’lerin kaynaklarına, ardı sırada, iş insanlarının kazançlarının üzerine çökmeyi akla getiriyor!

Aslında amaç Anadolu’daki zayıf, gelişmemiş manifaktürel mantıkla yürütülen OSB’lere destek değil.

Bence hiçbir özel sektör iş insanı kendilerini temsil eden OSB’lerin devlet eliyle yönetilmesini istemez.

Eğer bu yasa tüm OSB’leri kapsayacak bir şekilde çıkarsa, hiçbir OSB yönetimi valilik denetimi altında çalışmaz.

Böylesi bir durum iş dünyasında kaygıyla karşılanıyor!!!

Bursa’daki OSB’lerin temsilcilerinin katılım ile 4562 sayılı OSB Kanunu’ nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılması planlan değişikliklerle ilgili  olarak Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin ( NOSAB ev sahipliğinde basın toplantısı yapılacak konuyla ilgili detaylı bilgiyi  toplantıda alacağız.

AKP’nin 19 yıllık iktidarı sürecinde yaptığı icraatların hiçbirinin bu ülke insanının yararına olmadığını, ülke kaynakları tükendikçe, AKP’ye canı gönülden bağlı olan iş dünyası da yaşanan çöküşü de, gerçekleri de görüyor!!!

AKP’yi destekleyen iş insanlarına bazen gidişatın nasıl olduğunu soruyoruz.

Gelecekten çok kaygılı olduklarını, hızlı bir şekilde iş dünyası ve toplum olarak tükenişe doğru gidildiği yönünde kaygılılar.

Yani bir nevi deniz bitti, gemi karaya vuruyor diyorlar!!!

Aslında gemi karaya vurdu, geminin içinde bulunan son kalıntıların kavgası var.

 Cumhuriyet devrimlerinin eseri olan “Kamu İktisadi Teşekkülleri” haraç mezat yandaşlarına peşkeş çekilerek tüketildi.

Ve sıra İş dünyasının kaynaklarına geldi.

OSB’lerle ilgili geriye dönük çıkarılacak olan yasa ne denirse densin, kaynaklarına bal gibi çökme yasasıdır!!!

Ardından hazinenin kupon arazileri aynı şekilde peşkeş çekildi çekilmeye devam ediyor.

 Arazilerin bittiği yerde ormanlıklar meralar ranta açılıyor.

Antalya’da, Muğla’da yakılan orman arazilerini almak için bazı şirketler talepte bulunuyor!!!

AKP bu ülkenin ne kadar yeraltı, yerüstü rant oluşturan kaynakları varsa üzerine çökerek iktidarını sürdürmeye çalışıyor.

FETÖ ile başlayan her türlü çökme hareketi, son hızıyla devam ederken beraberinde AKP’de çöküyor!!!

Fakat görünen o ki,  AKP iktidarı 19 yıldır kendilerine destek veren iş dünyasına da sudan gerekçelerle çökmeye çalışıyor…

Olası bir seçimde AKP ve uzantılarının iktidarı devam ederse, ülkenin haline el Fatiha demekten başka söylenecek söz kalmayacak!!!