Ana sayfa Bursa KEMAL CANKAYA YAZDI: KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KENT DİNAMİKLERİNİN MANİFESTOSU!

KEMAL CANKAYA YAZDI: KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KENT DİNAMİKLERİNİN MANİFESTOSU!

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KENT DİNAMİKLERİNİN MANİFESTOSU!

Bursa’nın en önemli sorunlarının biri de, çarpık yapılaşma  ile yaşanan keşmekeşlik kentin yaşam kalitesini aşağıya doğru çekiyor.

Politik nedenlerden dolayı göz yumulan plansız kaçak yapılaşmalar kentleri yaşanmaz hale getiriyor.

Bursa hızlı bir şekilde göç alan bir sanayi kenti olması özelliğinden, dolayısıyla sosyal kültürel anlamda da demografik yapısındaki değişimi de ayrı bir kaosu beraberinde getiriyor.

Tabir yerindeyse,  çağdaş dünya ölçeklerinde bir batı kenti olması gerek Bursa,  sahipsizlikten dolayı bir Ortadoğu kendi izlenimi veriyor.

Bursa’nın Osmangazi, Yıldırım ilçelerinin mahallerinin büyük çoğunluğu göçük bölgesi niteliğinde olduğunu bölgeyi dolaştığınızda gayet net şekilde görüyorsunuz!

Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğunu bilen kent yönetenleri, yakın tarihimizde yaşanan depremlerin ölümcül yıkımlarında ders almadıkları, uyguladıkları imar planlamalarıyla, imar aflarıyla vurdumduymaz anlayışlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Kangren haline gelen bir türlü sağlıklı bir çözüm üretilemeyen kentsel dönüşüm planlamaları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) İnşaat Konseyi, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa oluşturduğu çalışma grubu tarafından hazırlanan ‘Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu’ manifesto niteliğinde olan raporuyla çözüm aranıyor.

Esas olan, “ Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu”nun pratik yansımasının hangi ölçekte gerçekleşeceğidir.

BTSO Mutfak Akademi Uygulama Restoranı’nda düzenlenen basın toplantısında, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Şenocak,  Bursa ve Türkiye ekonomisinin büyümesinde çok büyük etki ve katkısı olan sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. İnşaat sektörü sadece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde değil, bütün dünyada kalkınma için önemli dayanaklardan biri olmuştur. “Özellikle kentsel dönüşümde gelecek hedeflerinin belirlenmesi amacıyla konseyimiz koordinasyonunda hazırlanan kentsel dönüşüm ilkeleri raporu, inşaat sektörünün amaçları doğrultusunda geliştirilmesi gereken stratejileri ele almaktadır.”  Dedi.

Şenocak’ın ardından BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, kent dinamikleri olan STK’lar, akademik odalarla birlikte üzerinde çalıştıkları “Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu” ile ilgili kısa bilgilendirmede bulundu.

“Bulunduğumuz coğrafyada yakın tarihimize kadar yaşadığımız birçok deprem felaketi, sadece binalarımızı yıkmakla kalmamış, her birimizin hafızasına tarifi imkansız acıları da işlemiştir.   Bu nedenle kentsel dönüşüm, sürecin tüm taraflarına ve ortak akılla hareket eden btso inşaat konseyi olarak bizlere önemli bir misyon da yüklemiştir.  BTSO meclis ve komite üyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, akademisyenlerimiz, akademik odalarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin ortak kanaatleri doğrultusunda hazırladığımız “Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu”muzu da sorumluluk duygusu ile hareket ederek nitelikli bir dönüşüm için çözüm önerilerimizle birlikte ilgili dinamiklerin dikkatine ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Başarılı kentsel dönüşüm projeleri, stratejik ve katılımcı planlama yaklaşımıyla geliştirilmiş, ekonomik yapıyı göz ardı etmeyen, ekolojik sürdürülebilirliği temel alan, kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerin iş birliğine dayalı, kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşıma sahip, çok aktörlü ve disiplinler arası bir süreci gerektirmektedir. Gereken bir konuda üzerinde uzlaşılmış net bir politika bulunmamaktadır değerlendirmesinde bulundu…

Kentsel dönüşüm raporunun bileşenlerinden olan Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanları, Şirin Rodoplu Şimşek, Mehmet Albayrak kentsel dönüşüm raporu üzerinde değerlendirmeler bulundu.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Albayrak,  binaların deprem risklerinin katların fazlalığıyla değil, mühendislik hizmetiyle ilgili olduğunu belirterek, “Uydu kent konusu Bursa için önemli. Özellikle kentimizde uydu kentlere ihtiyaç var. Çalışma grubu olarak bu raporla kentsel dönüşüm çalışmalarının özünü anlatmak istedik. Bu raporu bir manifesto olarak görmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek,  kentsel dönüşüm sürecinin ortak akılla yürütülmesinin Bursa’nın geleceği için önemli olduğunu ifade ederek, “Her bölgenin kendi mülki dinamikleri ve değeri farklıdır. Devlet, idare, yatırımcı ve vatandaş bu işin parçası olmak zorunda. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.” dedi.

Mimarlar Odası Başkanı Şimşek, kent yönetenlerini üst perdeden eleştirmek, mahkemeye vermek yerine, sorunları akademik odalar olarak, ortak düşünce alışverişi ile çözümünden yanayız vurgusunda bulundu.

BTSO İbrahim Burkay başkanlığında BTSO üyesi olan tüm sektörlerde kentte artı değer sağlama adına önemli projeler üretiliyor.

BTSO İnşaat Konseyi’nin öncülüğünde yapılan “Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu” kent gündemine damga vurdu.

Bu sürecin diğer muhatapları olan yerel yönetimler, bu işin neresinde?

İnşaat Konseyinin düzenlediği basın toplantısında Kentsel dönüşüm raporunun kamuoyuna sunumunda konunun mehtaplarından bir olan Büyükşehir belediyesinde bir yetkilinin olmaması dikkat çekti.

Umarız ortak akılla üretilen kentsel dönüşüm çözüm önerilerini içeren rapor uygulamada da olumlu sonuçlar doğurur…