Ana sayfa Bursa CHP BURSA MİLLETVEKİLİ PROF. DR YÜKSEL ÖZKAN: COVlD-19 REFERANS EDİLEN HASTANELERİ ZİYARET...

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ PROF. DR YÜKSEL ÖZKAN: COVlD-19 REFERANS EDİLEN HASTANELERİ ZİYARET ETTİ

Bursa’da COVlD-19 için referans hastanesi olarak belirlenen hastanelerdeki sağlık çalışanlarını ziyaret ettim ve daha sonra yöneticiler ile izlenimlerimi paylaştım.

Hastaneye girdiğimde hasta yoğunluğunun azaldığını gözledim, ancak MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi) açık olduğu için normal poliklinik hizmetlerinin devam ettiğini, randevusuz ayakta gelen hastaların da ilgili polikliniklere yönlendirildiğini gözledim.

Balkon alkışları her ne kadar sağlık çalışanlarını motive etmiş görünse de kendilerinde büyük

bir endişe var ve yalnız bırakılmış hissediyorlar. Kişisel korunma ekipmanlarının olmadığım hatta maskeye ulaşımda büyük zorluk çektiklerini, günde neredeyse imza karşılığı birer maske verildiğini ifade ediyorlar. Kişisel ekipmanların ilgili hastaneler tarafından dikileceğini de öğrenmiş bulunuyorum.

Üç milyonluk Bursa’da, ayrıca yedi milyonluk Güney Marmara bölgesine de hizmet sunan referans iki Eğitim ve Araştırma hastanelerinde halen test yapılamıyor. Olması, bu salgında olmazsa olmaz test uygulamasının da çok gecikme olduğunu, herhangi bir algoritmanın oluşmadığını ve dolayısı ile COVID-1Ylu bir hasta gelenince nasıl bir yol izleneceği konusunda da büyük bir belirsizlik bulunmaktadır. ilgili yöneticiler her ne kadar bu iddianın doğru olmadığını ifade etseler de, hekimler istedikleri test sonuçlarının hem geç geldiğini hem de sonuç hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtmektedirler.

COVlD„19 salgın sürecinin, oluşturulan Bilim Kurulu ile yönetilmesinin üzerinden 15 gün geçmiş olmasına rağmen sahadaki gözlemlerim beni büyük bir endişeye sevk etti. Sağlık çalışanları hala gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı bulaş konusunda endişe içinde olmaları yanında döner sermayelerin bu süreçte ödenmeyeceğinden dolayı da maddi kaygı içindeler.

Dünyada COVlD-19 ile mücadelede on binlerce sağlık çalışanı da bulaş oldu ve yüzlercesi hayatını kaybetti.

Uygulanan şiddet ve her türlü olumsuzluklara rağmen her zaman büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanları bu süreçte de çok büyük risk altında ve sizin de konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi “Sadece balkondan alkış yetmez”, artık sağlık çalışanları sadaka değil özlük haklarının verilmesini bekliyor.

zaten eksik olan sağlık çalışanlarının sayısından dolayı da mevcut çalışanlarının yükü dayanılmaz bir boyuta ulaşabilir.

Bakıcısı bulunmayanların eksik sayıdaki kreşler nedeniyle de bakması gereken küçük yaştaki çocuklarına da mağduriyeti artacaktır.

Yukarıdaki saha gözlemlerim ve sağlık çalışanlarından edindiğim bilgiler doğrultusunda T.C. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya acilen cevaplamak üzere sorularımı arz ediyorum.

 1. Başta maske olmak üzere, COVID-19 salgını ile ilgili belirli standartlardaki kişisel koruma ekipmanlarına sağlık çalışanları ne zaman kavuşacaktır?
 2. Test konusunda açıklamanızın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, uygulamaya ne zaman başlanacak ve Bursa’da özel hastaneler dahil kaç yerde test merkezi oluşturulacaktır?
 3. Yapılan testlerin sonuçlarını ilgili hekimlere nasıl ve hangi ortamda gönderiyorsunuz?
 4. MHRS’ den ve ayaktan normal hasta kabulü ne zaman durdurulacaktır?
 5. Sağlık çalışanlarına bu süreçte yaygın bulaşmayı engelleme açısından dönüşümlü bir çalışma uygulamasını (birçok ülkede olduğu gibi) düşünüyor musunuz?
 6. Sağlık çalışanlarının ilgili hastanelerde bu süreçte başta beslenmeleri* istirahatleri olmak üzere Coronavirüs ile mücadeleye uygun çalışma şartlarını yeniden düzenlemeyi planlıyor musunuz?
 7. Sağlık çalışanlarının ekonomik kaygılarının giderilmesi için acilen bir uygulamanız olacak
 8. Sağlık çalışanlarını riskli meslek grubuna dahil edilmesi için bir çalışma yapacak mısınız?
 9. Sağlıkta şiddet yasasının bu süreçte çıkarılması için bir adım atacak mısınız?
 10. KHK ile görevinden uzaklaştırılan ve mahkemeler tarafından suçsuz bulunan sağlık çalışanlarının atamasını yapacak mısınız?

II. Atama sözü vermiş olduğunuz binlerce sağlık çalışanın atamasını yapacak mısınız?

 1. Sağlık çalışanlarına söz verilen 3600 ek göstergeyi bu aşamada verecek misiniz?
 2. Sağlık çalışanlarının bakıma muhtaç küçük çocuklarına yönelik bir çalışmanız var mıdır?
 3. “Sadece balkondan alkış yetmez” sözlerinizin içeriği acaba sağlık çalışanlarının yukarıda sayılan ve kronikleşmiş sorunlarını karşılamak için bir mesaj mıdır? Eğer öyleyse Sayın Bakan bunları ne zaman uygulamaya geçeceksiniz?
 4. 27.02.2020 tarihinde TBMM’ ne vermiş olduğum soru önergemde, Bursa’da kapatılan hastanelerin karantina hastanesine çevrilmesi konusunda herhangi bir uygulamanız bulunmakta mıdır? Böyle bir uygulama düşünüyorsanız hazırlıklar ne aşamadadır?
 5. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu’nun çalışmaları ile aldığı kararları ve sahada uygulamasını, süreci daha sağlıklı yönetmek ve koordinasyonu sağlamak için bölgelerde ve bölgelerin özellikleri dikkate alınarak tıp fakültelerinin, eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili anabilim dalındaki akademisyenlerinden oluşan bölge bilim kurulları oluşturmayı düşünüyor musunuz?