Ana sayfa Bursa BURSA TABİP ODASI DR. MUSTAFA YALÇIN’NIN ÖZKIYIMI SONRASI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİ SORGULUYOR

BURSA TABİP ODASI DR. MUSTAFA YALÇIN’NIN ÖZKIYIMI SONRASI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİ SORGULUYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nde baş asistan olarak görev yapan Dr. Mustafa Yalçın’ın özkıyımı başta meslektaşları olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarında derin bir üzüntü yaratmıştır. Ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarımıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

Bursa Tabip Odası olarak, meslektaşımızın geride bıraktığı mektup da içinde olmak üzere konuya ışık tutabilecek belgelere ulaşmaya ve bu olaya yol açan etmenleri incelemeye uğraşıyoruz. Gözümüzün önünde cereyan eden bu olayı engelleyememiş olmak nedeniyle, hepimizin az ya da çok sorumluluğumuzun olduğunun – bir kez daha- farkındayız. Henüz bu konuda kapsamlı bir açıklama yapabilecek durumda değiliz.

Ancak, bu olaydan –şimdilik- bağımsız olarak, tıpta uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunların asistanların yaşamlarını olumsuz etkilediğini ve bazı meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunlarla baş etmekte zorlandıklarını söylemek zorundayız. Usta çırak ilişkisi olarak tanımlanan tıpta uzmanlık eğitim süreci yoğun ve yorucu bir süreç olmakla birlikte, bu süreçte insan haklarına aykırı uygulamalara yer yoktur. Buna karşın, ülkemizin dört bir yanındaki asistanlar uzun zamandır hem iş yüklerindeki artıştan, hem çalışma ortam ve koşullarındaki olumsuzluklardan hem de kimi zaman ne yazık ki kendilerini canlarından bezdiren çalışma ilişkilerindeki sorunlardan yakınmaktadır. Yakınılan konuların bir yandan genel olarak neoliberal sağlık politikalarıyla, diğer yandan da uzmanlık eğitimi görülen kurumların yönetim yapıları ve bu kurumlarda görev yapan kişilerle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi söz konusudur. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları uzun zamandır bu konulardaki sorunları gündeme getirmekte ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ne yazık ki karar vericiler sorunları çözmek için güçlü adımlar atma iradesini ortaya koyamamıştır.

Gidenin ardından alışıldık üzüntü ifadelerinin paylaşılması hiçbir işe yaramamaktadır.

Bir kez daha tıpta uzmanlık eğitiminin gözden geçirilmesi; asistanların çalışma ortam ve koşulları ile çalışma ilişkilerinin bilimsel, insancıl ve etik ilkeler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi için karar vericilere çağrıda bulunuyoruz.

Tıpta uzmanlık eğitimi gören meslektaşlarımızı da tabip odalarında örgütlenmeye ve haklarını savunmaya çağırıyoruz. Bursa Tabip Odası bu süreçte üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.