Ana sayfa Bursa AİLE HEKİMLİĞİ CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLSİN!

AİLE HEKİMLİĞİ CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLSİN!

Bursa Tabip Odası (BTO), Bursa Aile Hekimliği Derneği (BURSAHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi (SES) ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası bursa Şubesi ortak bir basın açıklamasıyla Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ni protesto ettiklerini belirtti.

Basın açıklamasında BTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Abdullah Karadağ, Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk, BURSAHED Başkanı Dr. Zeynep Özsevimli, SES Bursa Şube Başkanı İrfan Açık ile Dr. Ersan Taşçı, Dr. Alper Tunga Türkbayrak ve Dr. Demet Başak Özal hazır bulundu.

BTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Karadağ’ın okuduğu açıklamada, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin iptali ve ‘infaz’ komisyonularının dağıtılması talep edildi.

Bir çok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının katılım gösterdiği etkinlikte yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Yeni Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği 30 Haziran 2021’de yayınlandığında TTB, AHEF ve Sendikalar olarak bu yönetmeliğin Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını, düşünce açıklama, görüş bildirmeyi yasakladığını, ücretlerinin yüzde 10 kesintiye uğradığını, özlük haklarının hukuksuz ve haksız yere kısıtladığını birçok basın açıklaması eylem ve etkinlikle kamuoyuna açıklamıştık, yönetmeliğin iptali için de yargıya başvurmuştuk.

Sağlık Bakanlığı ‘Ceza Yönetmeliği’ olarak tanımladığımız haksız ve hukuksuz düzenlemenin iptal edilmesi için yaptığımız açıklamalara kayıtsız kalmış, il sağlık müdürlükleri bünyesinde hukuksuz bir şekilde kurduğu komisyonlarla ASM’lerde aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının işlerine son verilmeye başlanmıştır.
Ceza yönetmeliğinin Aile Hekimleri ve Aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını ve iptal edilmesi talebimizin haklılığını, haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan komisyonlar üzerinden sözleşmelerin yinelenmemesi ile bir kez daha görmüş olduk. Birçok ilde sağlık müdürlükleri bünyesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan bu komisyonlar Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının sözleşmelerini yenilemediler. Böylece bu komisyonların kurulmaması için yaptığımız itirazlarda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde yayınlanarak uygulamaya konan son ’ceza’ yönetmeliğinin sözleşme feshiyle ilgili maddesine göre sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘infaz’ komisyonları adeta yargılama, yürütme ve karar verme gücünü tek elde toplamıştır. Hüküm veren infaz komisyonları oluşturulmuştur.
Bu yönetmeliğe göre: “Beş ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde il sağlık müdürlüğünce komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir.‘’

Yukarıda açıkladığımız gibi yeni yönetmeliğin sözleşme yenilenmesi ile ilgili kısma dayanarak, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları kurulan bu komisyon üyeleri ve il-ilçe sağlık müdürleri tarafından telefonla aranarak sözleşmelerinin feshedileceği şeklinde tehditler yapılmıştır.  
Sözleşmenin yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ait 30 Haziran 2021 öncesine ait verilmiş ceza puanları da yeni yönetmeliğin hukuksuz maddesine göre işletilerek iki yılda bir yenilenmesi gereken sözleşmeler yenilenmemiştir.

Üstelik sözleşmenin yenilenmeme gerekçelerinden birisinde hekime dayatılan, uygun olmayan ilaç yazdırılması talepleri de vardır.  Sağlık Bakanlığının ‘akılcı ilaç kullanımı, gereksiz ilaç tüketimini önlemeye yönelik kampanyasıyla’ da çelişen, hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedeleyen ‘anamnez ve muayene sonuçlarına göre reçete düzenlenmesi’ kuralına aykırı olarak verilmiş cezalar ve buna bağlı sözleşmelerinin yenilenmemesi oldukça rahatsız edici bir durumdur ve hekimlik mesleği etik kurallarına aykırıdır. Yine sözleşmesi yenilenmeyerek aile hekimliği yapamaz diye damgalanmış olan bir arkadaşımızın aynı yerde, eski görev yaptığı aile hekimliğinde görevlendirilmiş olması sağlık yönetiminin içine düştüğü aczi açıkça göstermektedir.
Uygulanmaya çalışılan haksız ve hukuksuz kararların sebebinin bu ceza yönetmeliği olduğu açıktır. Bu ceza yönetmeliğinin ve bu komisyonların haksız ve hukuksuz kararlarının ve uygulamalarının yargı tarafından iptal edileceğine inanıyoruz. TTB, AHEF ve sendikaların uyarı ve mücadelesiyle bu arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz, daha önce yenilenmeyen bu sözleşmelerin de yenilenmesi sevindirici olmuştur.

Tüm aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mücadelesiyle güvencesiz çalışmayı dayatan, sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan, gelirini yüzde 10 azaltan, özlük haklarını gerileten yönetmeliğin iptali ve komisyon kararlarının geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını, emeklerini savunmak, halkın hekimlerinden mahrum kalmasını önlemek, halkın sağlık haklarını savunmak için sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın destek olacağını biliyor, tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz.