Ana sayfa Bursa 1 YILLIK KİRA İLE 16 BİN ASM İNŞA EDİLEBİLİR!

1 YILLIK KİRA İLE 16 BİN ASM İNŞA EDİLEBİLİR!

Türk Tabipleri Birliği, Aile Sağlığı Merkezleri için harekete geçti. TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu (AHEK), ‘Aile Sağlığı Merkezi Mekanları İçin Harekete Geçiyoruz Projesi’ni online bir toplantıyla tanıttı. Toplantıda, Şehir Hastaneleri’ne ödenen 1 yıllık kira ile 16 bin ASM inşa edilebileceği belirtildi.

 
Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk’ün de katılım gösterdiği toplantıda, TTB AHEK Yürütme Kurulu Sekreteri Sibel Uyan, projenin tanıtımı için bir sunum gerçekleştirirken, taleplerini de sıraladı. AHEK Yürütme Kurulu, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve mobil çalışma birimlerinde yetersiz ve uygunsuz binalara dikkat çekmek ve bu binaların Sağlık Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğunda yeniden inşa edilmesi talebiyle kamuoyu oluşturmak için harekete geçti.
 
DEPREME DAYANIKSIZ ASM’LER VAR
 
Gerçekleştirilen toplantıda, ASM’lerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, kamu binalarında ve hizmet için uygun binalarda hizmet vermesi gerektiğini belirtilirken, depreme karşı dayanıksız binalarda hizmet veren ASM’ler bulunduğuna da dikkat çekildi. Söz konusu binaların Bakanlık tarafından güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi talep edildi.
Mobil aile sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelere de değinilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın uygun binalar inşa ederek, gerekli donanımı sağlama gerektiği vurgulandı.


 
1 YILLIK KİRA İLE 16 BİN ASM YAPILABİLİR
 
Söz konusu taleplerinin maliyetinin var olan kaynakların doğru kullanılmasıyla karşılanabileceği ifade edilen toplantıda, şehir hastanelerinin 1 yıllık kirası ile 16 bin ASM yapılabildiğinin altı çizildi. Aile Hekimleri, yaşamak ve yaşatmak için uygun mekanlarda çalışmak istediklerini, hayattayken kıymetlerinin bilinmesini istediklerini söylediler.