Öncelikle yer isimlerinin ardına istan ve ya eki koyarak oranın bir ülke olduğunu anlarız. Slovak-ya, Yunan-istan gibi. Şimdi gelelim Brezilya’ya. Bundan çok asırlar önce, şimdiki adı ile Amerika kıtası keşfedilmeden önce, büyük, büyük ve daha çok büyük dedelerimiz bu toprakları keşfettiler. Bu topraklara ayak basan bu büyük büyük ve daha büyük atalar, o topraklarda yaşayan, ilkel topluluklar ile tanıştılar. Büyük bir bölümü neredeyse anadan üryan bu insanları gören kaşiflerimiz, Bre reziller diyerek onları kınadı. Ve bu yüzden oraya bre reziller ülkesi anlamında Brezilya dediler.
Tarih böyle yazılır, böyle okunur. Yerseniz. (DERİN BİLGİLER)